Mar 23, 2011

The Information of Public Transportation in the Tokyo Area on March 25 7:15

7:15 March 23

JR (http://www.jreast.co.jp/)
In service

-Tohoku Shinkansen (Tokyo - Nasushiobara) Two trains in an hour
(Morioka - Shinaomori) 10 Trains
-Yamagata Shinkansen (Tokkyo - Shinjo) Out of service
-Akita Shinkansen (Morioka - Akita) Five Trains in a day
-Joetsu Shinkansen (Tokyo - Niigata)
-Shinetsu Shinkansen (Tokyo - Nagano)


-Tokaido Line (Tokyo - Atami) ) 90%
-Yokosuka Line (Tokyo - Kurihama) 80 - 100%
-Sobu Line (Tokyo - Chiba) 100%
-Chuo Line (Tokyo - Kobuchizawa) 100%
-Yamanote Line 100%
-Keihin Tohoku Line (Omiya - Ofuna) 100%
-Saikyo Line (Osaki - Kawagoe) 100%
-Kawagoe Line (Omiya - Komagawa) 100%
-Utsunomiya Line (Ueno - Kuroiso) 90%
-Tohoku Honsen (Kuroiso - Koriyama) Out of service
-Takasaki Line (Ueno - Takasaki) 100%
-Joban Line (Ueno - Tsuchiura) 40% - 60%
-Musashino Line (Fuchuhonmachi - Nishifunabashi) 100%
-Nambu Line (Kawasaki - Tachikawa) 100%
-Nambushisen Line (Shitte - Hamakawasaki) 100%
-Yokohama Line (Higashikanagawa - Hachioji) 50%
-Sagami Line (Chigasaki - Samukawa) 50%
(Hashimoto - Samukawa) Out of service
-Ito Line (Atami - Ito) 90%
-Ome Line (Tachikawa - Okutama) 90%
-Itukaichi Line (Haijima - Musashiitsukaichi) 90%
-Keiyo Line (Tokyo - Soga) 100%
-Tsurumi Line 100%
-Nikko Line (Utsunomiya - Nikkko) 100%
-Karasuyama Line (Hoshakuji - Karasuyama) Out of service
-Hachiko Line (Hachioji - Komagawa) 80%
(Komagawa - Takasaki) Out of service
-Joetsu Line (Takasaki - Minakami) 30%
-Ryomo Line (Shinmaebashi - Isezaki) 30%
(Isezaki - Oyama) Out of service
-Agatsuma Line Out of service
-Shinetsu Line (Takasaki - Annaka) 30%
(Annaka - Yokokawa) Out of service
-Mito Line (Oyama - Tomobe) Out of service
-Mizugori Line Out of service
-Uchibo Line (Chiba - Awakamogawa)
-Sotobo Line (Chiba - Awakamogawa)
-Sobu Line (Chiba - Choshi) 100%
-Narita Line (Chiba - Naritakuko, Narita - Choshi) 100%
(Narita - Abiko) 50%
-Togane Line (Oami - Naruto) 100%
-Kashima Line (Sagara - Nobukata) Less than usual
(Nobukata - Kashimajingu) Out of service
-Kururi Line (Kisarazu Kazusakameyama)

Tokyo Metro (http://www.tokyometro.jp/index.html)
In service
-All lines 80%

Toei Subway (http://www.kotsu.metro.tokyo.jp/index.html)
In service
-All lines 80 - 90%

Odakyu(http://www.odakyu.jp/)
In service
-All lines 70%

Tokyu(http://www.tokyu.co.jp/)
In service
-All lines As usual

Seibu(http://www.seibu-group.co.jp/railways/)
In Service
-All lines 70%

Keio(http://www.keio.co.jp/index.html)
In service
-All lines Less than usual

Keisei(http://www.keisei.co.jp/)
In service
-All lines (including Skyliner)

Tobu(http://www.tobu.co.jp/)
In service
-All lines Less than usual

Keikyu(http://www.keikyu.co.jp/index.html)
In Service
-All Lines 80%

No comments:

Post a Comment