Mar 22, 2011

The Information of Public Transportation in the Tokyo Area on March 24 4:30

4:30 March 22

JR (http://www.jreast.co.jp/)
In service

-Tohoku Shinkansen (Tokyo - Nasushiobara) Two trains in an hour
(Morioka - Shinaomori) Since March 23 in service
-Yamagata Shinkansen (Tokkyo - Shinjo) Out of service
-Akita Shinkansen (Morioka - Akita) Five Trains in a day
-Joetsu Shinkansen (Tokyo - Niigata)
-Shinetsu Shinkansen (Tokyo - Nagano)


-Tokaido Line (Tokyo - Atami) 60 - 80%
-Yokosuka Line (Tokyo - Kurihama) 50 - 100%
-Sobu Line (Tokyo - Chiba) 100%
-Chuo Line (Tokyo - Kobuchizawa) 90 - 100%
-Yamanote Line 100%
-Keihin Tohoku Line (Omiya - Ofuna) 100%
-Saikyo Line (Osaki - Kawagoe) 100%
-Kawagoe Line (Omiya - Kawagoe) 100% (18:00 -22:00 50%)
(Kawagoe - Komagawa) 70% Out of service 9:00 - 23:00
-Utsunomiya Line (Ueno - Yaita) 90%
(Yaita - Kuroiso) 90% Out of service 17:30 - 20:45
-Tohoku Honsen (Kuroiso - Koriyama) Out of service
-Takasaki Line (Ueno - Takasaki) 100%
-Joban Line (Ueno - Tsuchiura) 40% - 60%
-Musashino Line (Fuchuhonmachi - Nishifunabashi) 100%
-Nambu Line (Kawasaki - Tachikawa) 50%
-Nambushisen Line (Shitte - Hamakawasaki) 100%
-Yokohama Line (Higashikanagawa - Hachioji) 50%
-Sagami Line (Chigasaki - Samukawa) 50% Out of service 8:50 - 16:30
(Hashimoto - Samukawa) Out of service
-Ito Line (Atami - Ito) 90% Out of sevice 13:30 - 18:00
-Ome Line (Tachikawa - Hijima) 90%
(Haijima - Kwabe) 10 - 100% Out of service 14:00 - 18:00
(Kwabe - Ome) 10 - 100% Out of service 11:00 - 18:00
(Ome - Okutama) 50 - 100% Out of service 11:00 - 20:00
-Itukaichi Line (Haijima - Musashiitsukaichi) 90% Out of service 14:00 - 19:00
-Keiyo Line (Tokyo - Soga) 100%
-Tsurumi Line 100%
-Nikko Line (Utsunomiya - Nikkko) 100%
-Karasuyama Line (Hoshakuji - Karasuyama) Out of service
-Hachiko Line (Hachioji - Komagawa) 80% Out of service 11:00 - 21:00
(Komagawa - Takasaki) Out of service
-Joetsu Line (Takasaki - Minakami) 30%
-Ryomo Line (Shinmaebashi - Isezaki) 20%
(Isezaki - Oyama) Out of service
-Agatsuma Line Out of service
-Shinetsu Line (Takasaki - Annaka) 30%
(Annaka - Yokokawa) Out of service
-Mito Line (Oyama - Tomobe) Out of service
-Mizugori Line Out of service
-Uchibo Line (Chiba - Kisarazu) 50 - 100%
(Kisarazu - Awakamogawa) Out of service 8:00 - 14:00, 16:00 - 21:00
-Sotobo Line (Chiba - Kazusaichinomiya) 100%
(Kazusaichinomiya - Awakamogawa) Out of service 8:00 - 14:00, 16:00 - 21:00
-Sobu Line (Chiba - Choshi) 100%
-Narita Line (Chiba - Naritakuko, Narita - Choshi) 100%
(Narita - Abiko) 50%
-Togane Line (Oami - Naruto) 100%
-Kashima Line (Sagara - Nobukata) Less than usual
(Nobukata - Kashimajingu) Out of service
-Kururi Line (Kisarazu Kazusakameyama) Less than usual Out of service 8:00 - 14:00, 15:00 - 20:00

Tokyo Metro (http://www.tokyometro.jp/index.html)
In service
-All lines Less than usual

Toei Subway (http://www.kotsu.metro.tokyo.jp/index.html)
In service
-All lines 80 - 90%

Odakyu(http://www.odakyu.jp/)
In service
-All lines 70%

Tokyu(http://www.tokyu.co.jp/)
In service
-All lines As usual

Seibu(http://www.seibu-group.co.jp/railways/)
In Service
-All lines Less than usual

Keio(http://www.keio.co.jp/index.html)
In service
-All lines

Keisei(http://www.keisei.co.jp/)
In service
-All lines (including Skyliner)

Tobu(http://www.tobu.co.jp/)
In service
-All lines 70 - 80%

Keikyu(http://www.keikyu.co.jp/index.html)
In Service
-All Lines 65 - 80%

No comments:

Post a Comment